Share on Facebook

RekkeD Rodents

Home Over mij Mijn Ratten Rittens Ratten Info Contact

Hiernaast een overzicht van de geplande nesten. Het is mogelijk om van te voren aan te geven dat je jongen uit een nest wil, maar ik kan niet garanderen dat je ook in aanmerking komt. Dit komt doordat de natuur niet te voorspellen is en ik niet van te voren weet hoeveel jongen er geboren worden, hoeveel er overleven, welk geslacht ze hebben etc. Ik heb zelf altijd eerste keus uit een nest. Daarna de eerst volgende op de wachtlijst.